Tietosuojaseloste / Taksari™ matkustajasovellus

Mitä henkilötietoa ja mitä varten käsittelemme

Käyttämäsi Taksari sovelluksen toiminta edellyttää päätelaitteesi (älypuhelin) sijaintitietoa eikä sovellus toimi ilman sitä. Lisäksi palvelun sujuvuuden takia voit antaa puhelinnumeron ja myös nimesi ja muita yhteystietojasi kuten sähköpostiosoite. Sovelluksella tekemäsi matkojen tarjouspyynnöt, niihin saamasi tarjoukset sekä tilaamasi matkat tallentuvat sovelluksen käyttämään järjestelmään. Nämä tiedot sisältävät myös matkan lähtö- ja pääteosoitteet sekä kellonajat. Sovellus ja sen käyttämä järjestelmä tunnistavat lisäksi käyttämäsi päätelaitteen teknisiä tietoja toimiakseen teknisesti oikein ja yhteensopivalla tavalla.

Käyttäjäryhmien tietoja voidaan analysoida ja luokitella tilastollisesti palvelun kehittämiseksi ja markkinointitarkoituksiin. Mainontaan ja markkinointiin pyydetään erillinen suostumus.

Taksivalitsin Oy:n yhteydenpitoon liittyviä puheluita ja viestikeskusteluja voidaan nauhoittaa ja tallentaa palvelun ja laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Asiakaspalveluun tai markkinointiin liittyvässä yhteydenpidossa saamme kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvää tietoa.

Kaikkea Sovelluksesta saatavaa dataa voidaan käyttää tilastollisiin analyyseihin.

Sovelluksessa on mahdollista ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä taksin kuljettajaan. Nämä yhteydenotot näkyvät taksin kuljettajalle samoin kuin soittaisit tai lähettäisit tekstiviestin puhelimellasi. Jos rekisteröit sovelluksessa puhelinnumerosi, kuljettaja saa puhelinnumerosi voidakseen ottaa sinuun yhteyttä matkaan liittyen. Taksiyrityksellä on velvollisuus käsitellä henkilötietoja lain mukaisesti. Kukin Taksiyritys toimii omien tietosuojaa koskevien käytäntöjensä mukaisesti.

Millä oikeusperusteella käsittelemme henkilötietoja

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on palvelumme käyttöä koskevan sopimuksen toteuttaminen tai suostumuksesi. Joissain tapauksissa oikeusperuste voi olla myös lakisääteinen velvollisuutemme tai oikeutettu etumme. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteemme määräytyvät tarkemmin seuraavasti:

Käsiteltävä henkilötietoryhmä Käsittelyn oikeusperuste
Asiakkaan päätelaitteen sijaintieto Suostumus (sijaintitieto on kuitenkin välttämätön palvelun käyttämiseksi ja tarjoamiseksi); sopimus
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot Oikeutettu etu; suostumus
Asiakkaan matkojen tiedot kuten lähtö- ja päätepaikka ja kellon aika Oikeutettu etu; suostumus

Ketkä vastaanottavat henkilötietojasi

Taksivalitsin Oy:n lisäksi henkilötietojesi käsittelyyn voivat rajoitetusti osallistua palvelumme toteuttamiseen osallistuvat yhteistyökumppanimme kuten Taksari palvelussa taksikyytejä tarjoavat taksiyritykset, IT-järjestelmäpalveluita ja analytiikkaa tarjoavat kumppanit, maksujenvälitystä hoitavat kumppanit, markkinointiin liittyvät kumppanit ja tilitoimisto. Näistä kukin roolinsa mukaisessa laajuudessa.

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Suomessa tai ETA-alueella. Tietoja voidaan joissain tapauksissa esimerkiksi järjestelmäsyistä siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin on noudatettava tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tietojen siirrossa, kuten että EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä. Tai muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietojen säilyttämisajassa otamme huomioon tarkoituksen, jota varten niitä on kerätty sekä lakisääteiset velvoitteet ja oikeutetun etumme kuten esimerkiksi kyetä vastaamaan myöhemmin esitettäviin vaateisiin. Pääsääntöisesti Sovelluksen kautta tulleet henkilötiedot poistetaan kahden vuoden jälkeen tapahtumasta, ellei ole erityistä perustetta pitemmälle säilytysajalle kuten esimerkiksi keskeneräisen vaateen tai muutoin epäselvän asian selvittämisen vuoksi.

Tekniset ja organisatoriset suojatoimet

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään ajanmukaisella ja henkilötietojen käsittelyn, tietojen luonteen ja tietojen käyttötarkoituksen huomioivan tietoturvatason mukaisella tavalla suojatuilla palvelimilla. Käyttäjät tunnistetaan asianmukaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja tietojen käsittely on rajoitettu siten, että tietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joilla on tarve niitä tehtäviensä puolesta käsitellä ja joita sitoo luottamuksellisuusvelvoite.

Palvelimet sijaitsevat turvallisissa ja valvotuissa konesaleissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus:

Jos käsittely perustuu suostumukseen (esim. markkinointilupa), sinulla on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetun toimistolle www.tietosuoja.fi tai myös toisessa EU:n jäsenvaltiossa olevalla valvontaviranomaiselle, jos sinulla on siellä vakituinen asuin- tai työpaikka.

Rekisterinpitäjän tiedot

Taksivalitsin Oy
y-tunnus 3093094-6
www.taksari.net
sähköposti: info@taksari.net
puhelin: +358 10 200 5853